Avhandlingar från forskarskolan Historiska medier

Här publicerar vi länkar till våra avhandlingar allteftersom de publiceras i DiVA. I vår försvarar  8 forskande lärare sina studier och i höst kommer ytterligare 7. Välkommen till disputationer i Umeå 26 – 28 maj och Falun den 2 – 3 juni. Mer information får ni om ni klickar på respektive avhandling.

Nr 1. Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

Nr 2. Lina Spjut, Den envise bonden och Nordens fransmän: Svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i Sverige och Finland 1866-1939

Nr 3. Andreas Westerberg, Historieundervisning och medieteknik: Diskurser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010

Nr 4. Maria Deldén, Historien som fiktion: En studie av elevers tankar och känslor utifrånhistorisk spelfilm

Nr 5. Robert Thorp, Historical Consciousness, Historical Media, and History Education,  Roberts alla artiklar hittar du här.

Nr 6. Cecilia Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisningliteracy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap

Nr 7. Annie Olsson, Läroboken i historieundervisningen: En fallstudie med fokus på elever,lärare och läroboksförfattare

Nr. 8. Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen.

Nr 9 Catharina Hultkrantz, Playtime En studie om film som pedagogiskt i historieämnet på gymnasiet

Nr 10 Lena Almqvist  Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

Advertisements

1 thought on “Avhandlingar från forskarskolan Historiska medier

  1. Pingback: Nationella minoriteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013 | Blogg och lärande

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s